Windykacja – Rzeszów

Dolar

Windykacja stanowi formę mediacji między dłużnikiem a pożyczkodawcą – osobą fizyczną lub instytucją finansową.

Działania takie przyjmują formę dialogu oraz negocjacji.

Firma windykacyjna Rzeszów – jak to działa?

Pracownik firmy windykacyjnej – tak zwany windykator – jest przedstawicielem pożyczkodawcy w procesie windykacji. Podczas tego typu działań uwzględnia się interes podmiotu, który udzielił pożyczki oraz możliwości finansowe osoby, która pożyczyła pieniądze. Podczas dialogu staramy się dojść do rozwiązania jak najbardziej satysfakcjonującego dla naszego klienta.

pieniądze

Aby skorzystać z usług firmy windykacyjnej, należy skontaktować się z nią w dowolnie wybranej przez siebie formie – mailowo, telefonicznie lub osobiście – i przedstawia swoją sprawę windykatorowi. Ten, na wniosek klienta, rozpoczyna mediacje z dłużnikiem.

Po zakończonym procesie, kwota uzyskana od dłużnika, pomniejszona o prowizję firmy, trafia do rąk klienta.

Jakie są rodzaje windykacji?

Można wyróżnić dwa rodzaje windykacji:

– polubowną – czyli formę znacznie krótszą i korzystniejszą, w której dłużnik zgadza się dobrowolnie oddać pożyczone pieniądze jedynie po zastosowaniu środków polegających na wysyłaniu monitów i prowadzeniu działań mediacyjnych;

– sądową – gdy dłużnik odmawia zwrotu pożyczonych środków, firma windykacyjna zakłada w sądzie sprawę, a późniejszym odzyskiwaniem należności po wyroku sądowym zajmuje się komornik.

Najkorzystniejszą opcją dla pożyczkodawcy jest forma polubowna, bowiem znacznie skraca czas oczekiwania na należność. Niekiedy warto nawet zgodzić się na spłatę w ratach, zwłaszcza jeśli pożyczkodawcy zależy na odzyskaniu należności bez żmudnego procesu, a pożyczkobiorca wyraża chęć spłaty zadłużenia w odpowiednich dla siebie ratach. Osiągnięcie kompromisu jest możliwe, jeśli obydwu stronom zależy na tym samym – spłacie zadłużenia.

Dodaj komentarz